Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467499 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mengg
 Mengg - ID: 1467499
 Name:  Mengg
 IP & Posted by:  59.153.238.91 on August 8, 2019 at 4:45am
 Updated by:  November 22, 2019 at 8:26am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hcm
 Zip:  10000
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mối quan hệ nghiêm túc tiến đến hôn nhân
 Free Time:  Nghe nhạc và đi chơi
 I Am:  chung tình và nghiêm túc
 Looking For:  Ổn định, đàng hoàng, tìm kiếm mối quan hệ chân thành nghiêm túc

Back | Send Email to Mengg (ID: 1467499)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.