Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1459020 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to DỊU HIỀN
 DỊU HIỀN - ID: 1459020
 Name:  DỊU HIỀN
 IP & Posted by:  27.78.109.62 on March 27, 2019 at 10:59am
 Updated by:  March 27, 2019 at 4:07pm
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  bảo lộc
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  tìm bạn nam phù hợp để tiến xa
 Free Time:  tập thể dục, làm bánh, nấu ăn
 I Am:  vui vẻ- yêu đời
 Looking For:  bạn nam phù hợp để tiến xa ở nước ngoài

Back | Send Email to DỊU HIỀN (ID: 1459020)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.