Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1476362 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Dung

 Dung - ID: 1476362
 Ten:  Dung
 IP va Ngay:  125.214.60.209 on January 9, 2020 at 1:14am
 Sua Chua Ngay:  January 9, 2020 at 4:32pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  30
 Chieu Cao:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Can Nang:  105 lbs (48 kg)
 Than Hinh:  Average
 Tu Thanh Pho:  Bình phước
 Dat Nuoc:  Viet Nam
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  AA (2 years college)
 Nghe Nghiep:  Kế toán
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Divorced
 Tim Kiem:  Người dan ông cua gia dinh

Tro Lai | Goi Thu Den Dung (ID: 1476362)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.