Chu Nho | Chu Lon       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Ho So: 1475232 Dang Ky Ho So Sua Chua Ho So Xem Thu Tu Tim Kiem Ho So Bao Cao Ho So Xau Trang Chinh


Direct Contact to Cam tu

 Cam tu - ID: 1475232
 Ten:  Cam tu
 IP va Ngay:  66.249.82.68 on December 18, 2019 at 11:30pm
 Sua Chua Ngay:  January 22, 2020 at 11:17pm
 Gioi Tinh:  Nu
 Tuoi:  52
 Chieu Cao:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Can Nang:  130 lbs (59 kg)
 Than Hinh:  Athletic
 Tu Thanh Pho:  Vt
 Tieu Bang:  Vermont
 Zip:  084
 Dat Nuoc:  Australia
 Ton Giao:  Buddhist/Taoist
 Hoc Van:  Some college
 Nghe Nghiep:  Bds
 Hut Thuoc:  Non-smoker
 Uong Ruou:  Light/social drinker
 Gia Canh: Divorced
 Muc Tieu:  Tìm một nữa còn lai nghiêm túc
 Gio Ranh Roi:  Làm vườn
 Toi La:  Cứng rắn , thích kd , năng động , cúi cùng vãn yếu duối hiiii
 Tim Kiem:  Ngưoi đàn ô 57 trỏ lên bản lĩnh hơn phụ nữ , đặc biệt hơn là kg trả loi thư đàn ô ngoại quốc

Tro Lai | Goi Thu Den Cam tu (ID: 1475232)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.