Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476517 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Duyên
 Duyên - ID: 1476517
 Name:  Duyên
 IP & Posted by:  1.52.104.82 on January 11, 2020 at 4:04pm
 Updated by:  February 17, 2020 at 3:56pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nvvp
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Will tell you later
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình
 Free Time:  Chăm sóc gia đình
 I Am:  Nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tự tin, dịu dàng nhưng cũng rất bản lĩnh, sóng có lập trường đủ để cùng nhau khi gặp những sóng gió trong cuộc đời.
 Looking For:  Mong muốn gặp một người đàn ông chân Thành dưới 45 tuổi, có ý định nghiêm túc để kết hôn.

Back | Send Email to Duyên (ID: 1476517)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.