Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phương Nghi
 Phương Nghi - ID: 1474377
 Name:  Phương Nghi
 IP & Posted by:  103.199.37.151 on December 2, 2019 at 3:46pm
 Updated by:  December 3, 2019 at 4:18pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sức khỏe,công việc ổn định và gd nhỏ vui vẻ hạnh phúc.
 Free Time:  Nghe nhạc,xem phim,du lịch...
 I Am:  Hòa đồng,vui vẻ..dễ thương...
 Looking For:  Chân thành thật lòng trong tình yêu,chín chắc biết nghĩ cho hiện tại và tương lai hạnh phúc.

Back | Send Email to Phương Nghi (ID: 1474377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.