Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467144 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Út
 Út - ID: 1467144
 Name:  Út
 IP & Posted by:  118.68.201.122 on August 2, 2019 at 7:19am
 Updated by:  August 2, 2019 at 9:14pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tây Ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Văn phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 nữa yêu thương chân thành
 Free Time:  Du lịch
 I Am:  Hiền, yêu chân thành
 Looking For:  Không lừa dối trong tình yêu, yêu chân thành và tôn trọng người yêu

Back | Send Email to Út (ID: 1467144)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.