Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 247980 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tim partner DL
 Tim partner DL - ID: 247980
 Name:  Tim partner DL
 IP & Posted by:  68.126.194.180 on September 22, 2004 at 3:46pm
 Updated by:  April 3, 2020 at 10:33pm
 Gender:  Male
 Age:  59
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  sacramento
 State/Province:  California
 Zip:  95823
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Real Estate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  **Tìm lại con chim thất lạc (ũa quên Con Tim)có ai giử không cho xin lại **
 Free Time:  **Tim ban di du lich o philadelphia mua he nay**
 I Am:  **Nắng không ưa, mưa không chịu, nhát gió, kỵ mù sương.nên Không thích ra đường,chĩ thích ở trên giường mà thôi. hihihi****
 Looking For:  **Tìm bạn tri kỹ: Dử,xấu,ăn hiếp chồng,nếu ai có tánh vậy thì hồi âm nhe.Hihihi**

Back | Send Email to Tim partner DL (ID: 247980)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.