Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1481269 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Tuyet
 Tuyet - ID: 1481269
 Name:  Tuyet
 IP & Posted by:  173.93.23.30 on April 5, 2020 at 3:39pm
 Updated by:  April 5, 2020 at 4:42pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San jose
 State/Province:  California
 Zip:  95111
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   quen thêm bạn và tìm bạn đời
 Free Time:  xem phim, đọc sách, tập thể dục, gặp bạn bè người thân, du lịch...
 I Am:  Thẳng tính, giúp đỡ người khó khăn, quan tâm đến gia đình bạn bè người thân...
 Looking For:  Người đàn ông gia đình, biết đối nhân xử thế

Back | Send Email to Tuyet (ID: 1481269)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.