Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480554 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Minh loan
 Minh loan - ID: 1480554
 Name:  Minh loan
 IP & Posted by:  172.4.39.60 on March 22, 2020 at 5:54am
 Updated by:  March 25, 2020 at 4:56pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sandiego
 State/Province:  California
 Zip:  92111
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn nam ko hút thuốc không uống rượu bia chân thành biết chia se ̃ quan tâm để cùng làm bạn nữa đời còn lại
 Free Time:  Khi rảnh rỗi thì thích coi tv ,hát karaoke, hoặc đi shopping với con gái
 I Am:  Mình là single mom có 3 con nay đã lớn, 2 trai một gái
 Looking For:  Tim bạn nam cùng chang lứa ,quan trọng là độc thân, sống chân thành biết chia se ̃ quan tâm, và cảm thông để cùng làm bạn nữa đời còn lại

Back | Send Email to Minh loan (ID: 1480554)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.