Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479347 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to EM KO CÒN teen

 EM KO CÒN teen - ID: 1479347
 Name:  EM KO CÒN teen
 IP & Posted by:  123.21.1.85 on February 23, 2020 at 5:12am
 Updated by:  March 8, 2020 at 7:45pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Protestant
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm bạn trước đã.
 Free Time:  Ban ngày thì đi làm tối về. Xem phim, hài là hạnh phúc nhất.
 I Am:  Nói là dễ thì ko dễ, nói khó tính thì thật ra cũng ko khó tính. Thích thẳng thắn với nhau.
 Looking For:  Hơn Phương nhiều tuổi là ok lắm rồi. Còn như thế nào thì nói chuyện tương tác với nhau sẽ rõ nhiều hơn.Zalo kết bạn ko chín ba hai chín một chín tám năm ko Cám ơn đã đọc hồ sơ của mình nhé

Back | Send Email to EM KO CÒN teen (ID: 1479347)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.