Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479199 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to thuy01
 thuy01 - ID: 1479199
 Name:  thuy01
 IP & Posted by:  196.53.10.229 on February 20, 2020 at 11:24am
 Updated by:  March 10, 2020 at 12:41pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  austin
 State/Province:  Texas
 Zip:  73301
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  students
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  sẵn sàng kết hôn với người thực sự yêu tất cả mọi thứ về tôi
 Free Time:  du lịch và phiêu lưu ....
 I Am:  Tôi tốt bụng với trái tim dịu dàng.
 Looking For:  người bạn tâm giao của tôi, người hiểu tình yêu là gì.

Back | Send Email to thuy01 (ID: 1479199)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.