Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478580 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to duyen

 duyen - ID: 1478580
 Name:  duyen
 IP & Posted by:  66.249.82.70 on February 8, 2020 at 8:23pm
 Updated by:  March 9, 2020 at 7:23am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  korea
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm một gì đó khác hiện tại
 Free Time:  nghe nhạc xem phim dọn nhà học một ngon ngữ mới
 I Am:  sống rất đơn giản nhưng huớng nội nên rất it khi có bạn
 Looking For:  thật thà không quan trọng ngoại hinh

Back | Send Email to duyen (ID: 1478580)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.