Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478480 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thoa8679

 Thoa8679 - ID: 1478480
 Name:  Thoa8679
 IP & Posted by:  125.214.49.222 on February 7, 2020 at 1:53am
 Updated by:  February 28, 2020 at 6:34am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  My tho
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nv ban hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Looking For:  Tìm ngừơi nghiêm túc, muốn tìm hiểu chứ không vì nhu cầu cá nhân mà lên tìm chỗ giải toả...ai thật sự hiểu ý e thì hãy tìm e. 0...............9( hình ảnh máy tính sẽ minh hoạ cho dấu chấm...hoặc....””’khộng bạy tạm tạm bạy sạu tạm sạu bạy chịn”

Back | Send Email to Thoa8679 (ID: 1478480)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.