Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478184 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cô cô
 Cô cô - ID: 1478184
 Name:  Cô cô
 IP & Posted by:  112.197.119.89 on February 1, 2020 at 5:26am
 Updated by:  February 2, 2020 at 3:27pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm dc người có thể hiểu và cùng sở thích
 Free Time:  Làm những gì mình thích
 I Am:  Tiếp xúc từ từ sẽ hiểu
 Looking For:  Nghiêm túc, dc thì kết hôn

Back | Send Email to Cô cô (ID: 1478184)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.