Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1478017 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mimi
 Mimi - ID: 1478017
 Name:  Mimi
 IP & Posted by:  113.23.27.26 on January 28, 2020 at 7:30pm
 Updated by:  March 28, 2020 at 5:16pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đuổi việc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Hieu yeu và lấy nhau....
 Free Time:  Xem tivi nghe nhạc và phiếm chuyện với bạn. ..
 I Am:  Khó ăn khó uống khó ngủ và khó ưa...vui tính hoạt bát...
 Looking For:  Hiểu yêu tin tưởng và chia sẻ...vui tính và có duyên

Back | Send Email to Mimi (ID: 1478017)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.