Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477962 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bình Yên
 Bình Yên - ID: 1477962
 Name:  Bình Yên
 IP & Posted by:  73.70.193.106 on January 27, 2020 at 5:39pm
 Updated by:  January 29, 2020 at 9:12am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Concord
 State/Province:  California
 Zip:  94523
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Nấu ăn, nghe nhạc, walking, yoga..
 I Am:  Thật lòng, hiểu chuyện, thích chăm lo cho gia đình, chung thuỷ, công việc ổn định.
 Looking For:  Thật lòng, hiền, nghiêm túc trong tình cảm . ( độc thân hoặc li dị, sống ở Mỹ only)

Back | Send Email to Bình Yên (ID: 1477962)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.