Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1477823 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Quang

 Quang - ID: 1477823
 Name:  Quang
 IP & Posted by:  74.202.141.6 on January 24, 2020 at 10:24am
 Updated by:  January 26, 2020 at 4:02am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Slim
 From City:  Los Angeles
 State/Province:  California
 Zip:  90001
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Staffing
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn tìm một người bạn đời để cung du lịch và sống hạnh phúc
 Free Time:  Độc sách, tập thể dục, đi chơi ăn uống với bạn bè cuối tuần, đi chùa
 I Am:  Vui vẻ, hoa đồng và sống thoáng
 Looking For:  Mong gặp 1 người vui vẻ, hoa đồng, sống trách nhiệm, thích đi Gym hay thích hoặc dộng outdoor

Back | Send Email to Quang (ID: 1477823)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.