Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476798 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Ái my
 Nguyễn Ái my - ID: 1476798
 Name:  Nguyễn Ái my
 IP & Posted by:  115.77.238.43 on January 16, 2020 at 12:59pm
 Updated by:  January 16, 2020 at 4:28pm
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân may
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  2 năm
 Free Time:  Không làm gì cả
 I Am:  Tính tình hiền lành hoà đồng dễ gần không chửi thề
 Looking For:  Tính tình hoà đồng dễ gần dễ không chửi thề

Back | Send Email to Nguyễn Ái my (ID: 1476798)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.