Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476712 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyen Trang

 Nguyen Trang - ID: 1476712
 Name:  Nguyen Trang
 IP & Posted by:  1.53.219.213 on January 15, 2020 at 12:18am
 Updated by:  January 16, 2020 at 8:35pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  BT
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Công việc và gia đình
 Free Time:  Làm vườn, nấu ăn
 I Am:  Đơn giản, hoà đồng
 Looking For:  Chân thành, nghiêm túc và lớn hơn tuổi. Chững chạc. Phỏne: +84 96 1237463

Back | Send Email to Nguyen Trang (ID: 1476712)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.