Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476643 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to kiều My
 kiều My - ID: 1476643
 Name:  kiều My
 IP & Posted by:  113.23.31.228 on January 13, 2020 at 10:42pm
 Updated by:  January 18, 2020 at 4:36pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  TP.HCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu bạn trai,sẽ kết hôn nếu tìm được người hợp ý và hiểu nhau
 Free Time:  nghe nhạc,shopping,lướt face
 I Am:  thẳng thắng ,vui vẻ và hoà đồng
 Looking For:  thẳng thắng,hiền,it nói

Back | Send Email to kiều My (ID: 1476643)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.