Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1476377 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mai Vàng
 Mai Vàng - ID: 1476377
 Name:  Mai Vàng
 IP & Posted by:  112.197.32.76 on January 9, 2020 at 5:53am
 Updated by:  January 9, 2020 at 4:11pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ !
 Free Time:  Trái đất luôn xoay, tại sao ta phải dùng lại ? Tôi chọn bước tiếp ...
 I Am:  Tôi thích cười, tôi là người hạnh phúc, đang tự do, không vướng bận, có việc làm ổn định .... tôi đang tận hưởng những gì mình đang có. Bạn thì sao ? Bạn đã sẵn sàng hẹn hò cùng tôi ?
 Looking For:  Sống đã là một sứ mệnh thiêng liêng, ngôn ngữ và khoảng cách địa lý không bao giờ là trở ngại !

Back | Send Email to Mai Vàng (ID: 1476377)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.