Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475639 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc nga
 Ngoc nga - ID: 1475639
 Name:  Ngoc nga
 IP & Posted by:  123.16.36.150 on December 27, 2019 at 4:56am
 Updated by:  December 27, 2019 at 4:39pm
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  HA NOI
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Pháp luật
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Separated
 My goal:  Tìm bạn tri kỷ
 Free Time:  Đọc sách , nghe nhạc , vào mạng
 I Am:  Trung thực ,yêu thương và tôn trọng mọi người.
 Looking For:  Người đàn ông trung thực , nghiêm túc và có tương lai cuộc sống chung ở Việt nam

Back | Send Email to Ngoc nga (ID: 1475639)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.