Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475330 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Hạ Băng - ID: 1475330
 Name:  Hạ Băng
 IP & Posted by:  180.93.55.101 on December 21, 2019 at 3:55am
 Updated by:  February 6, 2020 at 3:15pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  biên hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  đọc truyện,xem tivi , nghe nhạc....
 I Am:  ít nói,dễ thương , biết điều,lắng nghe
 Looking For:  ga lăng , mang sự an toàn biết lắng nghe quan tâm ,lịch sự, công việc ổn định

Back | Send Email to Hạ Băng (ID: 1475330)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.