Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1475232 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cam tu

 Cam tu - ID: 1475232
 Name:  Cam tu
 IP & Posted by:  66.249.82.68 on December 18, 2019 at 11:30pm
 Updated by:  April 1, 2020 at 3:10am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Vt
 State/Province:  Vermont
 Zip:  084
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Bds
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm một nữa còn lai nghiêm túc
 Free Time:  Làm vườn
 I Am:  Cứng rắn , thích kd , năng động , cúi cùng vãn yếu duối hiiii
 Looking For:  Ngưoi đàn ô 57 trỏ lên bản lĩnh hơn , không trả loi thư đàn ông ngoại quốc

Back | Send Email to Cam tu (ID: 1475232)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.