Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474721 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mina Lê

 Mina Lê - ID: 1474721
 Name:  Mina Lê
 IP & Posted by:  1.52.64.244 on December 10, 2019 at 3:06am
 Updated by:  December 10, 2019 at 6:00pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ai muốn tìm hiểu thì hả nt👌
 Free Time:  Đọc báo
 I Am:  Đã từng dang dở, muốn tìm người đi đến hôn nhân 🥰🥰
 Looking For:  Quên đi quá khứ, nói chuyện tương lai

Back | Send Email to Mina Lê (ID: 1474721)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.