Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1474440 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

 Tuyết Sương - ID: 1474440
 Name:  Tuyết Sương
 IP & Posted by:  171.225.252.85 on December 3, 2019 at 9:38pm
 Updated by:  December 5, 2019 at 4:01pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May mặc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ có một gia đình nhỏ trong tương lai
 Free Time:  Nghe nhạc,tin tức, nấu ăn
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, chân thật...
 Looking For:  Người có thể cho em một gia đình hạnh phúc.

Back | Send Email to Tuyết Sương (ID: 1474440)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.