Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471853 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Cẩm Hương

 Cẩm Hương - ID: 1471853
 Name:  Cẩm Hương
 IP & Posted by:  115.77.66.156 on October 22, 2019 at 4:56am
 Updated by:  October 22, 2019 at 5:00pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sài gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân viên chăm sóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm kiếm tình yêu
 Free Time:  Nghe nhạc , xem phim , đọc sách , du lịch
 I Am:  Sống nội tâm nhưng hay cười , rất thích được quan tâm ngươif khác
 Looking For:  Chăm sóc , quan tâm và yêu dài lâu

Back | Send Email to Cẩm Hương (ID: 1471853)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.