Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471829 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to E cô đơn

 E cô đơn - ID: 1471829
 Name:  E cô đơn
 IP & Posted by:  1.55.197.2 on October 21, 2019 at 7:57pm
 Updated by:  January 8, 2020 at 7:26pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Lễ tân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc ổn định . Tìm được bạn lâu dài
 Free Time:  Đi nhà thờ
 I Am:  Vui ve hoa đông ....
 Looking For:  Có đạo, công việc ổn định, nghiêm túc trong tình yêu. (+ eight four ) seven seven six eight zero one two eight two.

Back | Send Email to E cô đơn (ID: 1471829)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.