Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1471422 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ivy

 Ivy - ID: 1471422
 Name:  Ivy
 IP & Posted by:  1.52.55.85 on October 14, 2019 at 9:03am
 Updated by:  March 24, 2020 at 6:36pm
 Gender:  Female
 Age:  34
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sẽ có 1 gia đình hạnh phúc , 1 cuộc sống bình an , giãn dị , vui vẻ
 Free Time:  Đi chơi , ăn uống cùng bạn bè...
 I Am:  Vui vẻ ,, không hiền củng không giữ, thẳng tính
 Looking For:  Chỉ kiếm bạn , không kiếm người yêu , sau năm tháng , tình bạn có trở thảnh tình yêu hay không thì tuyền duyên

Back | Send Email to Ivy (ID: 1471422)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.