Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1470776 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to nhi
  nhi - ID: 1470776
 Name:   nhi
 IP & Posted by:  141.0.9.4 on October 4, 2019 at 7:56am
 Updated by:  January 7, 2020 at 5:43am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm được người yêu hihi
 Free Time:  đi chơi,ăn uống,chụp hình
 I Am:  vui vẻ,dễ thương,hiền,biết đối nhân sử thế
 Looking For:  thật sự nghiêm túc. trưởng thành có thể lo lắng,chăm sóc,tâm sự hằng ngày

Back | Send Email to nhi (ID: 1470776)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.