Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1469672 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Mariamadalena

 Mariamadalena - ID: 1469672
 Name:  Mariamadalena
 IP & Posted by:  113.172.255.134 on September 15, 2019 at 4:54am
 Updated by:  February 27, 2020 at 7:59pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  4 Feet 9 Inches (145 cm)
 Weight:  90 lbs (41 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  có 1 cuộc sống hạnh phúc!!
 Free Time:  nghe nhac, coi phim
 I Am:  vui vẻ , hòa đồng, hiền, biết sống yêu thương chia sẽ!!
 Looking For:  tiếp xúc để hiểu nhiều thêm!! Yêu thương nhiều hơn! Không thích sự đùa giỡn trên t/c❤️❤️

Back | Send Email to Mariamadalena (ID: 1469672)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.