Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468817 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiên Lý
 Thiên Lý - ID: 1468817
 Name:  Thiên Lý
 IP & Posted by:  14.187.123.189 on August 29, 2019 at 5:26am
 Updated by:  September 18, 2019 at 3:53pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh doanh tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Đi dạo,nghe nhạc xem phim nấu ăn
 I Am:  Đơn giản sống thực tế chăm chỉ
 Looking For:  Bạn nam trên 50t tử tế biết điều chân thành biết tôn trọng

Back | Send Email to Thiên Lý (ID: 1468817)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.