Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1467926 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nga Nguyen

 Nga Nguyen - ID: 1467926
 Name:  Nga Nguyen
 IP & Posted by:  107.129.16.102 on August 14, 2019 at 7:12pm
 Updated by:  February 16, 2020 at 7:21pm
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Houston
 State/Province:  Texas
 Zip:  77075
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Working
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm một người đàn ông chân thật trong tình cảm . Cùng nhau đi hết Khoảng đường còn lại !
 Free Time:   Nấu ăn nghe nhạc dọn dẹp Đi shopping
 I Am:   Hiền vui tính và chân thật
 Looking For:   Không hút thuốc không uống rượu Không cờ bạc ! Biết quan tâm đến gia đình .

Back | Send Email to Nga Nguyen (ID: 1467926)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.