Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1466558 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Ngoc
 Ngoc - ID: 1466558
 Name:  Ngoc
 IP & Posted by:  115.78.132.68 on July 25, 2019 at 2:16am
 Updated by:  November 21, 2019 at 2:28am
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một nửa
 Free Time:  Nghe nhạc
 I Am:  Một phụ nữ vui vẻ hoà đồng. Đang độc thân muốn tìm một nữa. Số zalo, viber của em : Không chín không ba bảy hai sáu bốn không bảy.
 Looking For:  Tìm người tiến tới hôn nhân

Back | Send Email to Ngoc (ID: 1466558)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.