Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1464404 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phuong
 Phuong - ID: 1464404
 Name:  Phuong
 IP & Posted by:  113.23.0.126 on June 24, 2019 at 9:23am
 Updated by:  March 24, 2020 at 11:27pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SaiGon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 I Am:  :)
 Looking For:  Mỗi ngày như mọi ngày,em đi làm về nhà thì sinh hoạt với gia đình.Tìm bạn bè tâm sự và chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống.Cảm ơn bạn đã đọc hồ sơ của mình.

Back | Send Email to Phuong (ID: 1464404)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.