Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458363 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to AnNa Phương An
 AnNa Phương An - ID: 1458363
 Name:  AnNa Phương An
 IP & Posted by:  66.249.82.68 on March 16, 2019 at 5:22pm
 Updated by:  March 17, 2019 at 1:26am
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bà Rịa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn
 Free Time:  Nấu ăn xem ti vi , đi cafe với bạn bè
 I Am:  Tôi là người trung thực
 Looking For:  Người đàn ông trung thực . Không phân biệt giàu nghèo , lớn tuổi để cham sóc nhau tuổi già

Back | Send Email to AnNa Phương An (ID: 1458363)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.