Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1456354 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hoang Linh
 Hoang Linh - ID: 1456354
 Name:  Hoang Linh
 IP & Posted by:  174.219.12.100 on February 27, 2019 at 11:33am
 Updated by:  February 13, 2020 at 2:46pm
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Minneapolis
 State/Province:  Minnesota
 Zip:  55454
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Self employed
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn: tìm bạn, kiếm nhiều tiền. Mục tiêu dài: lập gia đình.
 Free Time:  Coi tin tức, tập thể dục.
 I Am:  Người nghiêm túc, thật thà, không thích ai nói láo.
 Looking For:  Tìm bạn nếu hợp thì kết hôn.

Back | Send Email to Hoang Linh (ID: 1456354)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.