Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1455721 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to chuyên

 chuyên - ID: 1455721
 Name:  chuyên
 IP & Posted by:  115.78.228.204 on February 17, 2019 at 7:37pm
 Updated by:  March 7, 2020 at 12:32am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  mong muốn hợp nhau tiến xa hơn
 Free Time:  đi caphe cùng bạn ,spa relax , ăn nhung món ăn mình thích
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng .
 Looking For:  biết chia sẽ , quan tâm ., lắng nghe , thấu hiểu

Back | Send Email to chuyên (ID: 1455721)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.