Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1454596 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nguyễn Thị T

 Nguyễn Thị T - ID: 1454596
 Name:  Nguyễn Thị T
 IP & Posted by:  42.113.191.138 on February 1, 2019 at 9:25pm
 Updated by:  May 11, 2019 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Sale
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  suy nghĩ về điều đã làm
 I Am:  thẳng tính , thật thà , nghĩ gì nói đó , ghét nhất người nói dối
 Looking For:  Đã từng kết hôn hoặc chưa , biết cách quan tâm , ...

Back | Send Email to Nguyễn Thị T (ID: 1454596)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.