Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448361 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Hồng Trang
 Hồng Trang - ID: 1448361
 Name:  Hồng Trang
 IP & Posted by:  115.78.119.93 on December 22, 2018 at 11:08pm
 Updated by:  December 23, 2018 at 5:12am
 Gender:  Female
 Age:  20
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên phục v
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn bốn phương
 Free Time:  Coffe cùng bạn bè
 I Am:  Dễ gần, vui vẻ, hoạt bát
 Looking For:  Chính chắn, trưởng thành

Back | Send Email to Hồng Trang (ID: 1448361)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.