Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1448261 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to tomnguyen11465
 tomnguyen11465 - ID: 1448261
 Name:  tomnguyen11465
 IP & Posted by:  108.28.148.150 on December 21, 2018 at 6:59am
 Updated by:  January 16, 2019 at 3:05am
 Gender:  Male
 Age:  45
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  180 lbs (82 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Alexandria
 State/Province:  Virginia
 Zip:  22206
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Government
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm kiếm đối tác làm ăn, hoặc bạn bè để làm quen trao đổi thông tin trong cuộc sống.
 Free Time:  đầu tư, chơi thể thao, đi du lịch. Về huư sẽ đi vòng quanh thế giới.
 I Am:  bình thuờng
 Looking For:  yêu thích thể thao, làm ăn, thiên nhiên. Hình chỉ là minh hoạ vì mình làm cho chính phủ nên không tiện để hình thật nhưng đảm bảo dễ nhìn. ;-)

Back | Send Email to tomnguyen11465 (ID: 1448261)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.