Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446012 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Rosa-Thúy Nga
 Rosa-Thúy Nga - ID: 1446012
 Name:  Rosa-Thúy Nga
 IP & Posted by:  115.77.117.75 on November 13, 2018 at 7:05pm
 Updated by:  November 14, 2018 at 3:26am
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Giáo viên dạy Zumb
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu lâu dài
 Free Time:  Cafê, yoga
 I Am:  Vui vẻ nhiệt tình, thân thiện
 Looking For:  Kết bạn lâu dài

Back | Send Email to Rosa-Thúy Nga (ID: 1446012)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.