Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445661 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to kim chung

 kim chung - ID: 1445661
 Name:  kim chung
 IP & Posted by:  27.64.52.233 on November 8, 2018 at 6:33am
 Updated by:  November 8, 2018 at 6:56pm
 Gender:  Female
 Age:  50
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người thích hợp nếu hợp tiến tới hôn nhân
 Free Time:  Tôi xem thời sự và xem phim đôi lúc caphe cùng bạn bè vào cuối tuần.
 I Am:  Tôi thì theo mọi người nhận xét, vui vẻ hòa đồng,với tất cả mọi người.
 Looking For:  Tôi muốn tìm một người đàn ông tốt ,nói chung tôi muốn nếu nói chuyện với nhau ,nếu thích hợp ....chúng ta tìm hiểu nhiều hơn ...

Back | Send Email to kim chung (ID: 1445661)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.