Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445105 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Nữ Sát thủ

 Nữ Sát thủ - ID: 1445105
 Name:  Nữ Sát thủ
 IP & Posted by:  27.3.248.92 on October 30, 2018 at 9:44am
 Updated by:  October 30, 2018 at 5:58pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Fashion
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Làm một người phụ nữ đẹp từ ngoài đến trong Nội chợ và kính doanh
 Free Time:  Làm một người thành đạt trong sự nghiệp
 I Am:  Tôi thích nấu và thích kinh doanh
 Looking For:  Tìm một đàn ông thấu hiểu và hiểu chuyện

Back | Send Email to Nữ Sát thủ (ID: 1445105)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.