Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443806 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Bui thi Trang

 Bui thi Trang - ID: 1443806
 Name:  Bui thi Trang
 IP & Posted by:  66.249.82.76 on October 8, 2018 at 3:45am
 Updated by:  November 5, 2019 at 11:40pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  May
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn đời
 Free Time:  Xem Ti-Vi.. Báo thời trang
 I Am:  Nói sau
 Looking For:  Người đàn ông từng đổ vỡ hiểu đc giá trị của tinh yeu.. gia đinh..để tìm hiểu nhau nếu hợp cùng nắm tay nhau Đi hết quãng đường còn lại.. Kh cùng suy nghĩ không nên gửi tin mất thời gian của nhau..

Back | Send Email to Bui thi Trang (ID: 1443806)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.