Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443705 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to H
 H - ID: 1443705
 Name:  H
 IP & Posted by:  172.58.32.190 on October 6, 2018 at 8:10am
 Updated by:  December 31, 2019 at 4:03am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  4 Feet 10 Inches (147 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  San Jose
 Zip:  Xxxxxx
 Country:  United States
 Religion:  Will tell you later
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Full time worker
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người thích hợp... nếu được sẽ tiến xa hơn.
 Free Time:  Đi thăm gd, xem tin tức, xem phim, đi ăn cùng bạn bè.
 I Am:  Hiền, vui vẻ, hoà đồng, hiểu biết và hoạt bát.
 Looking For:  Tìm anh Đàng hoàng, cởi mở, có học thức, có sự nghiệp vững vàng, biết lo lắng cho gd và thành thật.

Back | Send Email to H (ID: 1443705)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.