Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442464 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thiện Phương

 Thiện Phương - ID: 1442464
 Name:  Thiện Phương
 IP & Posted by:  42.118.57.11 on September 16, 2018 at 9:17am
 Updated by:  February 28, 2020 at 5:27pm
 Gender:  Gay
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  công Nhân May Công
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có Rất Nhiều Ước Mơ Và Rất Muốn Được Thực Hiện Trong Tương Lai
 Free Time:  Nghe Nhạc Xem Phim Đọc Báo V..vv
 I Am:  Người Vui Vẻ Hòa Đồng
 Looking For:  Vui Vẻ Dễ Tín Biết Yêu Thương Mình Là Được,Thật Sự Yêu Thương Lo Lắng Cho Nhau 1 Khi Biết Nhau Hải Gọi Cho Mình 0589605689

Back | Send Email to Thiện Phương (ID: 1442464)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.