Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1441224 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to TRI Ki
 TRI Ki - ID: 1441224
 Name:  TRI Ki
 IP & Posted by:  115.77.184.47 on August 26, 2018 at 8:53pm
 Updated by:  February 16, 2020 at 1:57am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người yêu thương
 Free Time:  Tìm người yêu thương
 I Am:  Noi Sau
 Looking For:  Tuy Duyen. Hy vọng tìm được người yêu thương

Back | Send Email to TRI Ki (ID: 1441224)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.