Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1440791 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Thi Chuc
 Thi Chuc - ID: 1440791
 Name:  Thi Chuc
 IP & Posted by:  116.109.207.161 on August 19, 2018 at 11:36pm
 Updated by:  September 4, 2018 at 6:55am
 Gender:  Female
 Age:  58
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  may gia công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Bạn bè sau tùy duyên
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa, học nấu ăn , nghe nhạc nhẹ, cà phê với bạn bè
 I Am:  Không giàu , nghiêm túc ,xấu đẹp tùy người đối diện
 Looking For:   Độc thân , ly dị , từ 55 tới 66 , trung bình mọi phương diện , không nói lời dung tục ,nghiêm túc

Back | Send Email to Thi Chuc (ID: 1440791)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.